środa, 5 czerwca 2013

Legalne zatrudnienie w Niemczech

Jak zatrudnić polskiego pracownika w Niemczech

Unijna umowa akcesyjna umożliwiła Niemcom wprowadzenie ograniczeń w dostępie polskich pracowników do niemieckiego rynku pracy, w okresie przejściowym do maksymalnie siedmiu lat. Państwo Niemieckie wykorzystało maksymalną możliwość ograniczenia dostępu do końca kwietnia 2011 roku. Do tego momentu obywatele krajów wstępujących w roku 2004 do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Malty i Cypru) musieli ubiegać się o pozwolenie do pracy ( tzw. Arbeitserlaubnis) aby legalnie zatrudnić się w Niemczech. Takich zezwoleń udzielał niemiecki urząd pracy, oczywiście tylko w ograniczonych wypadkach oraz w ograniczonej ilości.

Nie była to oczywiście jedyna możliwości uzyskania pracy na niemieckim rynku. Na podstawie dodatkowych rozporządzeń niemieckie firmy mogły zatrudniać fachowców niektórych branży tj. technologii komunikacyjnej czy informatycznej. Dodatkowo łatwiej dostępne było zatrudnienie pracowników sezonowych, opieki nad chorymi jak i tzw. „Gastarbeiter” pracowników gościnnych zatrudnionych również w celach dokształcenia językowego jak i fachowego. Inną możliwością była praca na umowę zlecenie, zakładając w Niemczech działalność gospodarczą. Od 1 maja 2011 roku wymienione ograniczenia zostały przez Republikę Federalną Niemiec zniesione. W związku z czym każdy obywatel Polski może zostać w Niemczech zatrudniony na podstawie umowy o pracę bez ograniczeń. Aktualnie możliwości zatrudnienia polskiego pracownika w Niemczech jest kilka. Przy wyborze rodzaju zatrudnienia należy pamiętać o kilku aspektach prawnych i podatkowych:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Tutaj należy przygotować umowę o pracę, w której podane będzie miesięczne wynagrodzenie brutto, czas pracy, okres wypowiedzenia, czas urlopu jak i obowiązki zatrudnionego. Dodatkowo zaznaczyć należy, czy umowa zawierana jest na czas określony czy nieokreślony. Zwrócić tu uwagę należy na przepisy TzBfG, gdzie wymienione są ograniczenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony.
Pracownik powinien zostać w Niemczech pod swoim niemieckim adresem pobytu zameldowany. W większości niemieckich landów obowiązku tego należy dopełnić w terminie do 7 dni od daty zamieszkania. Następnie należy się zwrócić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie karty podatkowej (Lohnsteuerkarte).
Pracodawca w Niemczech powinien uzyskać numer przedsiębiorcy (Betriebsnummer) poprzez urząd pracy (Bundesagentur für Arbeit), w celu jego identyfikacji przy pobieraniu świadczeń społecznych. Pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, podlega pod to ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne oraz od bezrobocia. Składki, które wynoszą około 40 % wynagrodzenia brutto ponoszą pracodawca i pracownik po połowie. Jedną z możliwości jest zatrudnienie w formie „Minijob”. Dotyczy to umów na wynagrodzenie do 450 Euro w miesiącu. Pracodawca zobligowany jest do zgłoszenia takiego pracownika w Minijob- Zentrale przy Deutsche Rentenversicherung Knapschaft- Bahn- See. Tutaj płacone składki pracodawca może sobie odpisać od podatku, maksymalnie w wysokości 20 % kosztów. Przy wynagrodzeniu do 800 Euro w miesiącu świadczenia społeczne również są zredukowane a koszty pracownika mogą zostać odciągnięte od podatku.

2. Wykonywanie zleceń w Niemczech przez polską spółkę wysyłającą swoich polskich pracowników (tzw. Entsendung, §1 AEntsG).
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce mają również możliwość do tzw. wysyłania pracowników (Arbietgeberentsendung) w ramach transgranicznego świadczenia usług. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią ustawę - Arbeitnehmerentsendungsgesetz. Pracowników należy bowiem zgłosić w administracji celnej. Pracodawca musi oddać oświadczenie, że spełnia obowiązki wynikające z ustawy, tzn. np. świadczyć pracownikom wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami obowiązującego zbiorowego układu pracy (Tarifvertrag).

3. Jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Polsce Tutaj już przedsiębiorca nie ma możliwości do pracy na zasadzie „wysyłki” jak wyżej. Transgraniczne świadczenie usług jest tutaj możliwe, należy wcześniej jednak sprawdzić, czy działalność nie należy do branży, w których konieczne jest zaświadczenie izby rzemieślniczej zgodnie z § 9 HandwO.

4. Jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Niemczech
Zakładając działalność należy zameldować się w Niemczech, zgłosić w urzędzie skarbowym w celu uzyskania karty podatkowej (Lohnsteuerkarte) oraz numeru podatnika (Steuernummer ) oraz zgłosić rejestrację działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung). Sprawdzić należy czy wykonywany zawód nie jest ograniczony innymi przepisami. Tak np. ograniczony jest dostęp do wolnych zawodów jak lekarz, architekt, aptekarz, adwokat. Tutaj konieczny będzie wpis w odpowiedniej izbie, ewentualnie zaliczenie dodatkowych testów kwalifikacyjnych. Ograniczony jest dostęp również do niektórych zawodów rzemieślniczych poprzez odpowiednią ustawę, Handwerksordnung. Tutaj często, aby założyć przedsiębiorstwo konieczne będzie uzupełnienie kwalifikacji o tytuł mistrza (Meistertitel).

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Autor:

 Patrycja Mika

  
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.